Godišnja Skupština kluba IPA Međimurje

Dana 16. travnja 2021.g. s početkom u 19,00 sati, putem video linka Google Meet, održana je godišnja Skupština Regionalnog kluba IPA Međimurje. Dnevni red: 1) Izvješća o financijskom poslovanju u 2020.g., Nadzornog odbora i provedenim aktivnostima u 2020.g, 2) Plan aktivnosti u 2021.g. i Plan prihoda i rashoda u 2021.g. 3) Razno Članovi kluba su se uključili putem Google preglednika na računalu ili korištenjem Google meet aplikacije na mobitela.
Sva izvješća i planovi prihvaćeni su jednoglasno.
Na sjednici su članovi upoznati s humanitarnom akcijom, stanjem oko uređenja IPA Centra, održanoj Skupštini IPA Sekcije Hrvatske, distribuciji godišnjih iskaznica za 2021. godinu i dr.
Predsjednik se posebno zahvalio zamjeniku Željku Turku na doprinosu u promicanju ugleda i statusa kluba u Sekciji kroz obavljanje funkcije Glavnog tajnika Sekcije Hrvatske te zaželio puno uspjeha u daljnjem radu kao glavni urednik Sekcije.