Godišnja Skupština kluba IPA Međimurje

Dana 16. travnja 2021.g. s početkom u 19,00 sati, putem video linka Google Meet, održat će se godišnja Skupština Regionalnog kluba IPA Međimurje. Dnevni red: 1) Izvješća o financijskom poslovanju u 2020.g., Nadzornog odbora i provedenim aktivnostima u 2020.g, 2) Plan aktivnosti u 2021.g. i Plan prihoda i rashoda u 2021.g. 3) Razno Članovi kluba se mogu uključiti putem Google preglednika na računalu ili korištenjem Google meet aplikacije na mobitelu (ako ju nemate instaliranu potrebno je istu instalirati). Informacije o pridruživanju Google Meetu Veza na videopoziv: https://meet.google.com/dhs-jmko-vnw