Izborna Skupština kluba IPA Međimurje!

Poštovani članovi Regionalnog kluba IPA Međimurje – Čakovec!

         Pozivamo Vas na IZBORNU SKUPŠTINU regionalnog kluba IPA Međimurje – Čakovec, koja će se održati dana 15. ožujka 2019. godine s početkom u 14,00 sati u restoranu Policijske uprave međimurske u Čakovcu.

            Dnevni red:

  1. Izvješće o aktivnostima u mandatu UO u 2018.g. i Plan rada za 2019. godinu
  2. Financijsko poslovanje kluba u 2018. godini i izvješće Nadzornog odbora
  3. Izbor novih članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
  4. Razno

            Sukladno Statutu pozivaju se svi zainteresirani za obavljanje određenih funkcija (predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika) ili koji žele biti članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti, da dostave svoje kandidature tajniku Dariju Srnecu na mail dariosrnec@mup.hr ili medjimurje@ipa.hr . Kandidature se primaju do početka Izborne Skupštine i potrebito je navesti funkciju za koju se član kandidira. Član može kandidirati drugu osobu, ali ista se mora na Izbornoj Skupštini izjasniti da li prihvaća kandidaturu.

            Poslovnik o radu Skupštine nalazi se na web i Facebook stranicama kluba.      

MOLIMO VAS DA SVOJOM NAZOČNOŠĆU UVELIČATE SKUPŠTINU, OSOBITO JER SE RADI O IZBORNOJ TE AKTIVNO SUDJELUJETE U RADU UDRUGE.

            Sa poštovanjem!